FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Rezervacije

Uvjeti rezervacije i smještaja:

  • Svaka rezervacija treba biti potvrđena od strane ville putem telefona, fax-a ili e-maila.
  • Villa Koruna će na zahtjev za rezervaciju odgovoriti najkasnije u roku od 24 sata.
  • Gost je dužan sobu napustiti do vremena određenog kućnim redom (12 h).
  • Villa Koruna će rezerviranu sobu zadržati do 24 sata, osim u slučaju uplate avansa.
  • Ako gost dođe naknadno, a prije toga nije poslao obavijest o dolasku, Vila Koruna će mu ponuditi smještaj u okvirima raspoloživa kapaciteta.
  • Sobu predviđenu za smještaj, Vila Koruna je dužna gostu staviti na raspolaganje nakon pospremanja (najkasnije do 15 sati).
  • Radno vrijeme Vile je od 00-24 hRezervirajte on-line

PoništiŠalji
 
 

Adresa


VILA KORUNA
Mali Ston
20230 Ston, Croatia
Tel: +385 (0)20 754 999
Fax: +385 (0)20 754 642, 437 162

E-mail:
vila-koruna@du.t-com.hr